Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Gıdaya Erişim Zorlaşıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan nüfus baskısının gıda üretimine olan talebi artırarak gıda fiyatlarını yükseltmekte olduğunu ve gıdaya erişimi zorlaştırdığını söyledi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, gıdaya erişimin, her insanın temel hakkı olduğunu söyleyerek, “Gıdaya erişim her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Artan nüfus, iklim değişikliği, su kıtlığı, toprak erozyonu, finansal zorluklar ve diğer çevresel faktörler, tarım sektörünü olumsuz etkileyerek gıda üretimini azaltmış ve gıdaya erişimi daha da zorlaştırmıştır. Tarım sektörü insan hayatında kritik bir rol oynar ve yaşamın sürdürülebilirliği için temel bir gerekliliktir. Gıda üretimi, sağlık, ekonomi ve çevre üzerinde doğrudan etkileri olan bir sektördür. Bu nedenle, tarım sektörünün insan hayatındaki önemi dikkate alınarak bu sektör her alanda desteklenmelidir” dedi.

Doğan, gıdaya erişimde yaşanan zorlukların başlıca nedenleri ve çözüm önerileri ile ilgili ise şöyle konuştu:

“Dünya nüfusu hızla artmakta ve bu da gıda talebini artırmaktadır. Artan nüfus baskısı, gıda üretimine olan talebi artırarak gıda fiyatlarını yükseltmekte ve gıdaya erişimi zorlaştırmaktadır. Ayrıca gıda israfı, gıdaya erişim sorununu derinleştiren önemli bir faktördür. Gıda üretiminden tüketiciye ulaşana kadar olan süreçlerde, israfın önlenmesi için çeşitli politikalar belirlenmeli ve önlemler alınmalıdır. İklim değişikliği sebebiyle aşırı sıcaklar, kuraklık, sel ve diğer doğal afetler, su kıtlığı ve toprak erozyonu, tarım alanlarının verimliliğini olumsuz etkileyerek gıda üretimini azaltmaktadır. Ayrıca artan girdi maliyetleri nedeniyle tarım üreticilerinin yaşadığı finansal sıkıntılar çiftçilerin üretimi bırakmasına neden olmaktadır. Hükümetler, tarım politikaları ve düzenlemeler aracılığıyla tarım sektörünü destekleyebilir ve çiftçilere finansal teşvikler sağlayarak gıda üretimini artırılabilir. Tarım sektöründe sürdürülebilir uygulamalarla kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması sağlanabilir. Su ve enerji verimliliğini arttıracak toprak ve su kaynaklarını koruyacak önlemlerle, çiftçilere daha dirençli ve verimli tarım yöntemleri sunarak gıda üretimini artırılabilir.”

Yenilikçi tarım teknolojilerinin verimliliği ve üretimi artırabileceğini kaydeden Doğan, “Bu şekilde gıdaya erişimi kolaylaştırabilir. Bu teknolojiler arasında sulama sistemleri, gübre yönetimi teknikleri ve biyoteknoloji gibi çözümler bulunmaktadır. Çiftçilere ve tarım işletmelerine eğitim ve destek programları sağlanarak, daha etkili bir şekilde gıda üretmeleri ve pazarlama becerilerini geliştirmeleri desteklenebilir. Gıdaya erişim konusundaki zorluklarla mücadele etmek, toplum sağlığı ve refahı için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, tarım sektörünü desteklenmesinin ve alınabilecek önlemlerin hayata geçirilmesi, gıda güvencesi ve sürdürülebilir bir geleceği sağlamak adına çok önemli” şeklinde konuştu. – ADANA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x